arrow_drop_up arrow_drop_down

Cytokines

Cytokines zijn eiwitmoleculen die worden uitgescheiden door het zenuwstelsel en witte bloedcellen. Zij dienen als een chemische boodschapper (‘mediatoren’) binnen het immuunsysteem, en communiceren tussen cellen van (onder andere) het zenuwstelsel. Ons immuunsysteem wordt geregeld door deze cytokines, en zij reguleren de ontwikkeling en het gedrag van immuun cellen. De cytokines spelen dus een belangrijke rol in de afweer tegen ziekten. Hierdoor spelen zij een algehele essentiële rol in de homeostase, dus het in balans houden van het lichaam en diens interne milieu. De verschillende soorten cytokines, worden tevens weer uitgescheiden door verschillende lichaamscellen. Sommigen worden continu geproduceerd, waartegen andere cytokines alleen worden geactiveerd na een immuunrespons. Ook de hoeveelheid kan onderling divers zijn. Er zijn lokaal werkende cytokines, maar ook soorten die door het hele lichaam werken. Er zijn drie belangrijke soorten cytokines te onderscheiden. Ten eerste de Interleukines. Deze worden geproduceerd door witte bloedcellen en zij trekken andere witte bloedcellen aan. Tevens stimuleren zij de productie van deze cellen. Interleukines worden aangegeven door de afkorting IL, waarachter een nummer staat. IL-6 bijvoorbeeld, is een groot onderwerp van onderzoek. Dan de Tumor Necrosis. De meest bekende hiervan is de Tumor Necrosis-Alpha (TNF-Alfa). Deze is betrokken bij acute ontstekingsreacties. Deze cytokine geeft hier een reactie op in de vorm van koorts en verminderde eetlust. De TNF-Alfa is hierbij een goed voorbeeld van een cytokine welke kan worden geactiveerd indien nodig. Ten slotte zijn er de Eicosanoïden, welke worden aangemaakt vanuit (essentiële) vetzuren. Ook deze cytokines worden aangemaakt op aanvraag. De bekendste soorten zijn de Prostaglandines (PGE) en deze zijn betrokken bij ontstekingsreacties, pijn en koorts. Hierdoor kunnen zij een gevoel van ongemak geven.
Reactie plaatsen