Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een wetenschappelijk en onafhankelijk adviesorgaan. De eerste gezondheidsraad bestond al in 1902 naar aanleiding van de eerste Gezondheidswet uit het jaar 1901.De raad in deze tijd adviseert de regering en het parlement over de volksgezondheid (en alle aspecten die hierbij horen). De gezondheidsraad evalueert hiervoor wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg.De gezonde voeding is hierbij één van de hoofdgebieden. Hierbij gaat het om onder andere de effecten van voedingsmiddelen, voedingspatronen en voedingsstoffen op de gezondheid. Hierbij worden de voedingsnormen en -adviezen regelmatig geëvalueerd, waardoor de adviezen ‘Richtlijnen Gezonde Voeding’ kunnen worden uitgebracht en/of aangescherpt. Ook kunnen zij adviezen geven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze kan de verkregen adviezen gebruiken in de beleidsvoering. Tevens zal het Voedingscentrum dit beleid gebruiken om de adviezen uit te voeren en beschikbaar te maken voor iedereen in Nederland. De ‘schijf van vijf’ is een goed voorbeeld hiervan. Naar aanleiding van de adviezen uit de ‘Richtlijnen Gezonde Voeding’ uit 2015 is de herziene schijf van vijf in 2016 gelanceerd.
Reactie plaatsen