arrow_drop_up arrow_drop_down

Mitochondriën

De mitochondriën zijn de kleine structuren binnenin alle cellen van ons lichaam (behalve de rode bloedcellen). Zij zijn te zien als de mini energiefabrieken van de cel. Hoe meer energie deze cellen nodig hebben, hoe hoger de concentratie aan mitochondriën. De hartspier bijvoorbeeld, vereist veel energie door het constante samenknijpen van de spiercellen. Hier zijn dus vele mitochondriën aanwezig. Ook de hersenen vereisen een grote hoeveelheid aan energie. De aantallen aanwezig in de cellen kunnen verschillen van enkele honderden, tot wel duizenden. De mitochondriën zorgen ervoor dat de benodigde energie voor de cel beschikbaar komt. Zij zetten de verkregen voedingsstoffen uit onder andere glucose en vetten, om in uiteindelijke energie voor de cel (de ATP/adenosinetrifosfaat). Hierdoor zijn de mitochondriën verantwoordelijk voor deze omzetting van voedingsstoffen naar bruikbare brandstof. Deze ATP dient als energie voor de cellen, dus voor alle processen in ons lichaam. De ATP wordt na het gebruik als brandstof omgezet in een restproduct, de ADP (adenosinedifosfaat). Als de mitochondriën niet goed functioneren, zal dit zich uiten als schade in de cellen. Dit kan van invloed zijn op allerlei processen in het lichaam. Met name onze hersenen, het hart, de nieren en het hormoonstelsel zijn hier gevoelig voor. Om de mitochondriën hun werk goed te laten (blijven) uitvoeren, is het van belang de voedingsstoffen zo bruikbaar mogelijk te laten zijn voor de omzetting naar ATP. Hierdoor is de uiteindelijke energie hiervan voor ons lichaam zo optimaal mogelijk. Het is dus aan te raden een gezond en gevarieerd voedingspatroon na te streven om zo de mitochondriën goed hun taak te laten uitvoeren.
Reactie plaatsen