arrow_drop_up arrow_drop_down

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren zijn de externe factoren, welke van invloed zijn op de gezondheid (zowel positief als negatief). Deze factoren bevatten niet alleen de fysieke omgeving, maar ook de sociale omgeving en de organisatie waarin iemand zich bevindt. Deze factoren kunnen van belang zijn voor het algehele welzijn van een individu. Bij fysieke omgevingsfactoren kun je onder andere denken aan het land en de buurt waarin iemand leeft. Is er veel Uv-straling of juist extreme kou? Veel luchtverontreiniging of een voedselproductie met veel additieven/chemische bewerkingen? Tevens kunnen de ruimtelijke ordening en geluidsoverlast een negatieve invloed hebben op de gezondheid bij deze fysieke factoren. Positieve fysieke factoren zijn onder andere de beschikbaarheid over openbaar vervoer, begaanbare wegen, beschikbare openbare voorzieningen (voldoende winkels, woningen en scholen) en een gezonde milieukwaliteit. Sociale externe factoren omvatten de sociale steun en binding (cohesie) in een buurt waarin iemand leeft. Iemand kan geïsoleerd zijn en weinig contact hebben met andere personen, wat tevens zijn weerslag heeft op de gezondheid. Opvattingen, gedragingen en geloofsovertuigingen van groepen hebben tevens een effect. Een persoon kan bij één of meerdere verschillende groepen ‘horen’, en deze kunnen divers van aard zijn. De werkomgeving (de organisatie) kan ten slotte van invloed zijn op het welzijn. Een gezonde werkomgeving dient onder andere schoon en veilig te zijn, waarbij een vertrouwde en goede verhouding met collega’s en leidinggevenden belangrijk zijn. Een te hoge werkdruk, (fysieke/mentale) overbelasting, en/of een onveilige werkplek kunnen een gevaar voor de gezondheid vormen. Zelfs op ons eetgedrag kunnen omgevingsfactoren sterk van toepassing zijn. Onder andere de porties zijn in de loop der jaren vergroot (en meer is vaak goedkoper), waardoor wij (onbewust) meer consumeren. Ook voeding wordt veel en meer bewerkt, al dan niet onder invloed van chemische processen. Tevens heeft de relatief gemakkelijke en goedkope junk- en fastfood aan terrein en populariteit gewonnen. Er wordt over het algemeen meer (en ongezonder) geconsumeerd en minder bewogen. Overgewicht en alle bijbehorende gezondheidsrisico’s kunnen hier een resultaat van zijn.
Reactie plaatsen