Adenosinedifosfaat (ADP)

De afkorting ADP staat voor adenosinedifosfaat, en is een drager van (chemische) energie. Adenosinedifosfaat is wat er overblijft (afbraakproduct) van de energievoorziening, na een inspanning van de spieren. Ook ATP speelt hierbij een grote rol, wat staat voor adenosinetrifosfaat. Na de spiersamentrekking en de bijbehorende chemische reactie met de energie uit de ATP, valt de ATP uiteen in ADP en P (fosfaat). ADP is hierbij het resterende product van energie na de chemische reactie met ATP en de spiercellen met hun samentrekking.
Reactie plaatsen