Beweegarmoede

Het begrip beweegarmoede staat voor het gebrek aan (dagelijkse) beweging. Men zit steeds meer en beweegt steeds minder. Dit draagt negatieve gezondheidsrisico’s met zich mee. Beweegarmoede komt met name veel voor onder kinderen en jongeren. Waar er vroeger meer buiten werd gespeeld (rennen, klimmen en klauteren), zitten zij nu steeds meer op de bank met de telefoon en/of tablet in de hand. Ook de televisie en computer zijn mateloos populair. Onder andere de opkomst van spelcomputers, Netflix, games en internet spelen hier een grote rol bij. Dit gebrek aan beweging kan vele negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Een grote factor is onder andere het ontstaan van overgewicht (obesitas). Ook het risico op hart- en vaatziekten wordt hierdoor (indirect) verhoogd met alle gevolgen van dien. Tevens is beweegarmoede een deprivatie met grote impact.
Reactie plaatsen