Bloeddruk

Het bloed in je lichaam wordt rondgepompt door het hart. De druk die ontstaat door de krachtige stroming van het bloed in de (slag)aderen, wordt je bloeddruk (tensie) genoemd. Een gezonde bloeddruk is meer dan nodig gezien het bloed je organen en spieren van de hard benodigde voedingsstoffen en zuurstof voorziet. De bloeddruk wordt opgemeten door de druk aan te geven in millimeters kwikdruk (symbool: mmHg). De bovendruk wordt ook wel systolische druk genoemd, en onderdruk diastolische druk. Beide waarden worden opgemeten om te constateren of de tensie gezonde waarden heeft. Deze twee waarden worden gescheiden door een “/’. De systolische (boven) druk geeft een maximale druk in de aorta weer, (lichaamsslagader), welke tijdens het samentrekken van de linkerhartkamer wordt geleverd. Dit gebeurt met grote kracht en het bloed wordt de slagaders in gepompt tijdens de samentrekking. De diastolische (onder) druk geeft weer wat het minimum van de druk is wanneer de linkerhartkamer zich opnieuw met bloed vult, tussen twee samentrekkingen van het hart in. Dit is de ’rustfase’, en de druk die er op dit moment nog bestaat. De volgende formule geeft een gemiddelde bloeddruk weer na het meten van deze twee waarden. Gemiddeld = Diastolisch + ((Systolisch - Diastolisch) / 3). Zowel een te hoge als een te lage bloeddruk kunnen voor verschillende gezondheidsproblemen zorgen. Met name een te hoge bloeddruk is een veel voorkomend probleem (door bijvoorbeeld een slecht leef- en voedingspatroon of overgewicht). Een ideaal geziene bloeddruk ligt rond de 120/80 mmHg. Echter, een optimaal bestaat eigenlijk niet. Alleen een boven- en onder grens waarbij een te hoge of te lage bloeddruk wordt geconstateerd. Een grens voor een te hoge bloeddruk is als de bovendruk boven de 140 komt, en de onderdruk boven de 90 (in rusttoestand). Je tensie kan echter over de gehele dag verschillen. Tijdens sport en inspanning ligt deze veel hoger dan tijdens het slapen of het zitten voor de televisie. Het is dus meer dan normaal dat je bloeddruk schommelt over de dag heen.
Reactie plaatsen