Deprivatie

Deprivatie staat voor het gebrek, een tekort of een gemis aan iets. Dit, met (ernstige) ziekteverschijnselen tot gevolg. Zowel op fysiek als op mentaal vlak kunnen zich deze ziekten manifesteren. De tekorten kunnen zowel psychologische of lichamelijke oorzaken hebben, of een combinatie van deze. Ergens miste een cruciale factor waardoor de deprivatie ontstond. Er bestaan verschillende vormen van deprivatie, waarbij onder andere: slaapdeprivatie (met een ernstig tekort aan nachtrust) en relationele deprivatie met het gemis van liefde en affectie van anderen. Bij relatieve deprivatie voelt men zich benadeeld ten opzichte van een andere 'groep'. Bij zintuigelijke/sensore deprivatie is er een tekort aan zintuiglijke prikkels, en bij maternale deprivatie is het gemis aan moederlijke zorg aanwezig. Ook is er materiƫle deprivatie waarbij de financiƫle middelen missen om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften (het zorgen voor eten en onderdak). Ten slotte sociale deprivatie. Hierbij ontstaat vaak een isolement gezien er weinig tot geen contact meer bestaat met anderen. In de visie van JanBarn.nl werken wij met name met de volgende hoofddeprivaties:
  • Autonomie
  • Competentie
  • Binding
  • Natuur
  • Slaap
  • Bewegen
Reactie plaatsen