Lage graad inflammatie (LGI)

Lage graad inflammatie staat ook wel bekend onder de begrippen koude of stille ontsteking, chronische lage graad ontsteking, of CLGI (Chronic Low Grade Inflammation). Uit onderzoeken blijkt dat deze inflammatie de oorzaak zou kunnen vormen van veel welvaartsziekten/moderne ziekten. Hierbij kun je denken aan diabetes, depressies en hart- en vaatziekten. Het voedingspatroon ligt hieraan ten grondslag. Wat men eet of drinkt kan de ontstekingen aanjagen of juist afremmen. Diverse factoren kunnen een inflammatie opwekken en/of in stand houden. De moderne voeding is meer bewerkt dan deze vroeger was. Onder andere kunstmest, pesticiden en onkruidverdelgers kunnen worden gebruikt om ons voedsel te produceren. Ook factoren als stress, beweegarmoede, (overmatig) alcoholgebruik, roken, milieuvervuiling en blootstelling aan parasieten en virussen kunnen ons immuunsysteem verstoren waardoor de ontsteking blijft bestaan of ontstaat. Ontstekingen zijn menselijk, en iedereen heeft deze wel eens (kortdurend). Koorts bijvoorbeeld, is een signaal van ons lichaam dat er een bedreiging (virus/bacterie) is gesignaleerd, en dat deze eruit moet. Echter, als een ontsteking langer dan 42 dagen aanhoudt, wordt deze chronisch. Dit, omdat de hersenen een verstoring met het immuunsysteem ervaren. Deze chronische ontsteking komt met name tot uiting in de mond (tandvleesontstekingen bijvoorbeeld), en in de darmen in de vorm van onder andere een ‘lekkende’ of overgevoelige darm. De inflammatie kost het lichaam veel energie, en hierdoor raken hormonen in disbalans met alle gevolgen van dien. Met name het stresshormoon wordt gestimuleerd, en de bijnier, schildklier en insulineproductie raken verstoord. Al deze verstoorde processen hebben weer hun uitwerking op ons verdere gedrag en gevoel. Men wordt moe, heeft geen zin te bewegen, concentratieproblemen ontstaan, risico’s op reuma, Alzheimer en depressie verhogen, etc. Het is dus van belang een gezond en gevarieerd dieet na te streven, waarbij zo min mogelijk bewerkt voedsel wordt geconsumeerd. Ook beweging en het managen van stress werken zeer positief op het remmen van de ontstekingen.
Reactie plaatsen