Transvetten/transvetzuren

Transvetten zijn een zeer ongezonde vorm van de (gezonde) onverzadigde vetten. Deze onverzadigde vetten zijn hierbij bewerkt, waardoor zij een negatief effect hebben op de LDL-cholesterol (de slechte cholesterol) in het bloed. Hierdoor ontstaat er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en overgewicht. Door de bewerking in het voedsel ontstaat er een inflexibele (trans)vetzuur welke door het lichaam moeilijk te verwerken is. Een zeer ongezonde vorm van vet dus, welke het beste kan worden gemeden. Op de verpakking is dit te herkennen als ‘gedeeltelijk gehard (plantaardig vet)’, ‘gehydrogeneerd vet’ of ‘plantaardig vet’. Transvetten komen in bepaalde producten van nature voor, of ze ontstaan door bewerking van een (onverzadigd) vet product. In dierlijke producten zijn de transvetten van nature al te vinden. Hierbij kun je denken aan (koeien)vlees en melkproducten zoals kaas en roomboter. Deze producten bevatten een kleine mate van transvetten. Dit kan weinig kwaad, mits met mate geconsumeerd. Dan de industrieel bewerkte vorm. Bij de bewerking van onverzadigde vetten wordt het vet gedeeltelijk gehard. Dit, om de houdbaarheid van het product te vergroten, en om de structuur steviger te maken. Deze bewerking, en de transvet die hieruit voorkomt, is dus ongezond. De producten welke worden bewerkt zijn onder andere frituur/bak- en braadvetten, en snacks zoals gebak, koek, donuts en chips. Gelukkig is men tegenwoordig meer op de hoogte van de gezondheidsrisico’s bij deze transvetten, waardoor deze kunstmatig bewerkte producten nog weinig voorkomen. In de jaren ’90 is uit onderzoeken gebleken dat de transvetten ongezond zijn. Fabrieken maken geen gebruik meer van deze productietechniek, en snackbars bijvoorbeeld, maken nu meer gebruik van vloeibaar vet om in te bakken. Wel kunnen sommige vormen van gebak en koek nog transvetten bevatten. Het advies is dan ook om de (vette) snacks te beperken, en zoveel mogelijk te kiezen voor vloeibaar of zachte vetten in de keuken. Ook de etiketten kunnen nog enigszins houvast bieden in het opsporen van transvet in producten.
Reactie plaatsen